Patakaran sa Cookies

Mga Tuntunin at Kundisyon

Maligayang pagdating sa aming site! Ang dokumentong ito ay isang legal na may-bisang kasunduan sa pagitan mo bilang (mga) user ng site (tinukoy bilang "ikaw", "iyo" o "User" pagkatapos nito) at www.j iarong.com -- may-ari ng site www.j iarong.com .

 

1.Aplikasyon at Pagtanggap ng Mga Tuntunin

1.1 Ang iyong paggamit ng www.j iarong.com Ang mga serbisyo, at produkto ni (sama-sama ang bilang ang "Mga Serbisyo" pagkatapos nito) ay napapailalim sa mga tuntunin at kundisyon na nilalaman sa dokumentong ito pati na rin ang Patakaran sa Privacy at anumang iba pang mga patakaran at patakaran ng www. Jiarong.com na maaaring ilathala ng www.j iarong.com paminsan-minsan.Ang dokumentong ito at iba pang mga tuntunin at patakaran ng www.j iarong.com ay sama-samang tinutukoy sa ibaba bilang ang "Mga Tuntunin". Sa pamamagitan ng pag-access sa www.j iarong.com o gamit ang Mga Serbisyo, sumasang-ayon kang tanggapin at mapasailalim sa Mga Tuntunin. Mangyaring huwag gamitin ang Mga Serbisyo o www.j iarong.com kung hindi mo tinatanggap ang lahat ng Mga Tuntunin.

1.2 Hindi mo maaaring gamitin ang Mga Serbisyo at maaaring hindi tanggapin ang Mga Tuntunin kung (a) wala ka pa sa legal na edad upang bumuo ng isang umiiral na kontrata sa www.j iarong.com ,o (b) hindi ka pinahihintulutang tumanggap ng anumang Mga Serbisyo sa ilalim ng mga batas ng PR China o iba pang mga bansa/rehiyon kabilang ang bansa/rehiyon kung saan ka naninirahan o kung saan mo ginagamit ang Mga Serbisyo.

1.3 Kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang www.j iarong.com maaaring baguhin ang anumang Mga Tuntunin anumang oras sa pamamagitan ng pag-post ng nauugnay na binago at muling isinaad na Mga Tuntunin sa www.j iarong.com .Sa pamamagitan ng patuloy na paggamit ng Mga Serbisyo o www.j iarong.com , sumasang-ayon ka na malalapat sa iyo ang mga nabagong Tuntunin.

 

2.Users Sa pangkalahatan

2.1 Bilang kondisyon ng iyong pag-access at paggamit ng www. Jiarong.com o Mga Serbisyo, sumasang-ayon ka na susunod ka sa lahat ng naaangkop na batas at regulasyon kapag gumagamit ng www.j iarong.com o Mga Serbisyo.

2.2 Dapat mong basahin ang www.j iarong.com Patakaran sa Privacy ng 's na namamahala sa proteksyon at paggamit ng personal na impormasyon tungkol sa Mga User na nagmamay-ari ng www.j iarong.com at ang aming mga kaakibat.Tinatanggap mo ang mga tuntunin ng Patakaran sa Privacy at sumasang-ayon sa paggamit ng personal na impormasyon tungkol sa iyo alinsunod sa Patakaran sa Privacy.

2.3 Sumasang-ayon kang hindi gumawa ng anumang aksyon upang pahinain ang integridad ng mga computer system o network ng www.j iarong.com at/o anumang iba pang Gumagamit o upang makakuha ng hindi awtorisadong pag-access sa naturang mga computer system o network.

2.4 Sumasang-ayon ka na huwag samantalahin ang anumang bentahe sa paggamit ng impormasyong nakalista sa www.j iarong.com o natanggap mula sa sinumang kinatawan ng www.j iarong.com sa mga aktibidad kabilang ang: pagtatakda ng mga antas ng presyo, o mga panipi ng mga produkto at serbisyo na hindi binili mula sa www.j iarong.com ,paghahanda ng mga nilalaman ng website, pagsulat ng kontrata o mga kasunduan na walang www.j iarong.com pakikilahok ni.

 

3.Mga Produkto at Presyo

3.1 Dahil patuloy kaming nagpapaunlad at nag-a-upgrade ng aming mga produkto at serbisyo, anumang teknikal, di-teknikal na detalye, kabilang ngunit hindi limitado sa mga web page, mga talahanayan ng ulat, figure, larawan, video o audio ng alinman sa mga produkto ng www.j iarong.com maaaring mabago o ganap na mabago sa mga format at nilalaman nang walang paunang abiso alinman sa online o offline.

3.2 Mga presyong nakalista sa www.j iarong.com o ibinigay ng sinumang kinatawan ng www.j iarong.com ay maaaring magbago nang walang paunang abiso.

 

4. Limitasyon ng Pananagutan

4.1 Anumang materyal na na-download o kung hindi man ay nakuha sa pamamagitan ng www.j iarong.com ay ginagawa sa sariling pagpapasya at panganib ng bawat User at ang bawat User ay tanging responsable para sa anumang pinsala sa www.j iarong.com sistema ng computer ni o pagkawala ng data na maaaring magresulta mula sa pag-download ng anumang naturang materyal.


Pakikipagtulungan sa negosyo

Manatiling nakikipag-ugnayan kay Jiarong. gagawin natin
magbibigay sa iyo ng one-stop supply chain solution.

Ipasa

Makipag-ugnayan sa amin

Nandito kami para tumulong! Sa ilang mga detalye lamang ay magagawa na natin
tumugon sa iyong pagtatanong.

Makipag-ugnayan sa amin