Önümler

Membranany bölmek tehnologiýasy

STRO skid-gurnalan ulgam

“Jiarong STRO” ulgamy täze döredilen membranaly modullary öz içine alýar we ýokary duzly hapa suwlary arassalamak üçin ýörite döredildi. Ulgam, ýörite gidrawliki dizaýny sebäpli, ýuwulmaga garşy has ýokary funksiýa we ajaýyp tehniki artykmaçlyklara eýedir.

Biz bilen habarlaşyň Yzyna
Tehniki jikme-jiklikler

Ters osmoz we nano-süzgüç tehnologiýasy

Göwrümi: 50-200 m³ / d toplum

Iýmit akymynyň aralygy (modul üçin): 0.8-den 2 m³ / sag

pH aralygy: 3-10 (2-13 arassalamak)

Basyş derejesi: 75 bar, 90 bar, 120 bar

Adaty ululygy: 9 mx 2.2 mx 3.0 m


Maslahat bermek bilen baglanyşykly

Işewür hyzmatdaşlyk

Jiarong bilen habarlaşyň. Bolarys
bir nokatly üpjünçilik zynjyrynyň çözgüdi bilen üpjün edýär.

Iberiň

Biz bilen habarlaşyň

Biz kömek etmek üçin geldik! Diňe birnäçe jikme-jiklik bilen başararys
soragyňyza jogap beriň.

Biz bilen habarlaşyň