Biz bilen habarlaşyň

Biz kömek etmek üçin geldik

GER

Telefon: +49 171 7540218

E-poçta: jrt_sales@jrt-memos.com

Goşmak: Im Schönblick 73095 Albershausen, Baden-Württemberg, Germaniýa

CHN

Telefon: +86 592 5929 683

E-poçta: jrt_sales@jrt-memos.com

Goşmak: No. 1670 Butang Middle Rd, Sýamen, Fujian Hytaý

ABŞ

Telefon: +1 904 439 5928

E-poçta: jrt_sales@jrt-memos.com

Goşuň: ABŞ-nyň Florida ştatyndaky Sankt Awgustin

IND

Telefon: +91 98330 90670

E-poçta: jrt_sales@jrt-memos.com

Goşuň: Mumbay, Hindistan

Habar goýuň

Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz we has giňişleýin maglumat almak isleseňiz, şu ýere habar goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.

Işewür hyzmatdaşlyk

Jiarong bilen habarlaşyň. Bolarys
bir nokatly üpjünçilik zynjyrynyň çözgüdi bilen üpjün edýär.

Iberiň

Biz bilen habarlaşyň

Biz kömek etmek üçin geldik! Diňe birnäçe jikme-jiklik bilen başararys
soragyňyza jogap beriň.

Biz bilen habarlaşyň