1 /

BIZ BARADA

Bir bitewi çözgüt bermek
poligonlary arassalamak üçin

Esasy tehnologiýalarymyzda ZLD tehnologiýasy, I-FLASH MVR, Disk-turba RO membranasy ulgamy, Spiral-turba RO membranasy ulgamy, Tubular UF membrana ulgamy we DTRO / STRO membrana modullary bar.

Has giňişleýin gör

13 ýyllar

Çözüw üpjün ediji

500 +

In Engineeringenerçilik taslamalary

100,000 m³ her gün

Jemi bejergini bejermek

95 million ABŞ dollary

Girdeji

800 +

Işgärler

35,000

Dünýä derejesindäki zawod

Önümler

Täze başlangyç, täze belentlikler, täze syýahat 丨 Jiarong tehnologiýasy üstünlikli sanawda

Sýamen Jiarong Tehnologiýasy (paýnamanyň gysga ady: Jiarong Tehnologiýasy, aksiýa kody: 301148)

2022-nji ýylyň 21-nji aprelinde Has giňişleýin gör

Jiarong Ro Christmasdestwo maşgala güni oturylyşygy

Ro Christmasdestwo güni günbatar ýurtlarynyň iň uly baýramçylygydyr.

2021-nji ýylyň 25-nji dekabry Has giňişleýin gör

Chongqing Leachate ZLD taslamasyny kabul etmek konferensiýasy

2021-nji ýylyň iýunynda ing Çingçiniň ingaşaýyş we gurluşyk komissiýasy, şäher dolandyryş býurosy, ekologiýa gurşawy býurosy

2021-nji ýylyň 1-nji iýuny Has giňişleýin gör

Işewür hyzmatdaşlyk

Jiarong bilen habarlaşyň. Bolarys
bir nokatly üpjünçilik zynjyrynyň çözgüdi bilen üpjün edýär.

Iberiň

Biz bilen habarlaşyň

Biz kömek etmek üçin geldik! Diňe birnäçe jikme-jiklik bilen başararys
soragyňyza jogap beriň.

Biz bilen habarlaşyň