นโยบายคุกกี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา! เอกสารนี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณในฐานะผู้ใช้ไซต์ (เรียกว่า “คุณ”, “ของคุณ” หรือ “ผู้ใช้” ต่อไปนี้) และ www.j iarong.com -- เจ้าของเว็บไซต์ www.j iarong.com .

 

1. การสมัครและการยอมรับข้อกำหนด

1.1 การใช้ www.j . ของคุณ iarong.com บริการและผลิตภัณฑ์ของ (รวมเรียกว่า "บริการ" ต่อไปนี้) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในเอกสารนี้ ตลอดจนนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎและนโยบายอื่น ๆ ของ www. Jiarong.com ที่อาจเผยแพร่โดย www.j iarong.com เป็นครั้งคราว เอกสารนี้และกฎและนโยบายอื่น ๆ ของ www.j iarong.com เรียกรวมกันว่า "ข้อกำหนด" ด้านล่าง โดยเข้าไปที่ www.j iarong.com หรือการใช้บริการ คุณตกลงที่จะยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนด โปรดอย่าใช้บริการหรือ www.j iarong.com หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดทั้งหมด

1.2 คุณไม่สามารถใช้บริการและอาจไม่ยอมรับข้อกำหนดหาก (ก) คุณยังไม่บรรลุนิติภาวะในการทำสัญญาที่มีผลผูกพันกับ www.j iarong.com ,หรือ (b) คุณไม่ได้รับอนุญาตให้รับบริการใด ๆ ภายใต้กฎหมายของ PR China หรือประเทศ / ภูมิภาคอื่น ๆ รวมถึงประเทศ / ภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่หรือที่คุณใช้บริการ

1.3 คุณรับทราบและตกลงว่า www.j iarong.com อาจแก้ไขข้อกำหนดใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยโพสต์ข้อกำหนดที่แก้ไขและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องบน www.j iarong.com .โดยการใช้บริการต่อไปหรือ www.j iarong.com ,คุณยอมรับว่าข้อกำหนดที่แก้ไขจะมีผลบังคับใช้กับคุณ

 

2.ผู้ใช้ทั่วไป

2.1 ตามเงื่อนไขในการเข้าถึงและใช้งาน www. Jiarong.com หรือบริการ คุณตกลงว่าคุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดเมื่อใช้ www.j iarong.com หรือบริการ

2.2 คุณต้องอ่าน www.j iarong.com นโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งควบคุมการปกป้องและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่อยู่ในความครอบครองของ www.j iarong.com และบริษัทในเครือของเรา คุณยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวและตกลงที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

2.3 คุณตกลงที่จะไม่ดำเนินการใดๆ เพื่อบ่อนทำลายความสมบูรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของ www.j iarong.com และ/หรือผู้ใช้รายอื่นหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต

2.4 คุณตกลงที่จะไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ระบุไว้ใน www.j iarong.com หรือได้รับจากตัวแทนของ www.j iarong.com ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การกำหนดระดับราคาหรือใบเสนอราคาสินค้าและบริการที่ไม่ได้ซื้อจาก www.j iarong.com ,เตรียมเนื้อหาเว็บไซต์,เขียนข้อตกลงสัญญาที่ไม่มี www.j iarong.com การมีส่วนร่วม

 

3.สินค้าและราคา

3.1 เนื่องจากเรามีการพัฒนาและอัปเกรดผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเนื่อง ข้อกำหนดทางเทคนิค ไม่ใช่ทางเทคนิค ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน้าเว็บ ตารางรายงาน ตัวเลข รูปภาพ วิดีโอ หรือไฟล์เสียงของผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ www.j iarong.com อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงในรูปแบบและเนื้อหาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งทางออนไลน์หรือออฟไลน์

3.2 ราคาที่ระบุไว้ใน www.j iarong.com หรือจัดทำโดยตัวแทนของ www.j iarong.com อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

4.ข้อจำกัดความรับผิด

4.1 วัสดุใด ๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับผ่านทาง www.j iarong.com ดำเนินการตามดุลยพินิจและความเสี่ยงของผู้ใช้ แต่เพียงผู้เดียวและผู้ใช้แต่ละรายมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ต่อ www.j . แต่เพียงผู้เดียว iarong.com ระบบคอมพิวเตอร์ หรือการสูญหายของข้อมูลที่อาจเกิดจากการดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าว


ความร่วมมือทางธุรกิจ

ติดต่อกับ Jiarong เราจะ
มอบโซลูชันห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจรแก่คุณ

ส่ง

ติดต่อเรา

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วย! เพียงแค่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เราก็จะสามารถ
ตอบคำถามของคุณ

ติดต่อเรา