Cookiespolicy

Villkor

Välkommen till vår sida! Detta dokument är ett juridiskt bindande avtal mellan dig som användare av webbplatsen (hädanefter kallad "du", "din" eller "Användare") och www.j iarong.com -- ägare av webbplatsen www.j iarong.com .

 

1. Tillämpning och godkännande av villkoren

1.1 Din användning av www.j iarong.com s tjänster och produkter (sammantaget som "Tjänsterna" nedan) är föremål för villkoren i detta dokument samt integritetspolicyn och alla andra regler och policyer på www. Jiarong.com som kan publiceras av www.j iarong.com från tid till annan. Detta dokument och sådana andra regler och policyer på www.j iarong.com kallas nedan kollektivt för "Villkoren". Genom att gå till www.j iarong.com eller använder tjänsterna, samtycker du till att acceptera och vara bunden av villkoren. Använd inte tjänsterna eller www.j iarong.com om du inte accepterar alla villkoren.

1.2 Du får inte använda tjänsterna och kanske inte acceptera villkoren om (a) du inte är myndig för att ingå ett bindande avtal med www.j iarong.com ,eller (b) du inte har tillåtelse att ta emot några tjänster enligt lagarna i PR Kina eller andra länder/regioner inklusive landet/regionen där du är bosatt eller från vilken du använder tjänsterna.

1.3 Du bekräftar och godkänner att www.j iarong.com kan när som helst ändra vilka villkor som helst genom att publicera de relevanta ändrade och omarbetade villkoren på www.j iarong.com . Genom att fortsätta använda tjänsterna eller www.j iarong.com , samtycker du till att de ändrade villkoren kommer att gälla för dig.

 

2. Användare i allmänhet

2.1 Som ett villkor för din åtkomst till och användning av www. Jiarong.com eller tjänster, samtycker du till att du kommer att följa alla tillämpliga lagar och förordningar när du använder www.j iarong.com eller tjänster.

2.2 Du måste läsa www.j iarong.com s Integritetspolicy som reglerar skyddet och användningen av personlig information om Användare i besittning av www.j iarong.com och våra dotterbolag. Du accepterar villkoren i integritetspolicyn och samtycker till användningen av personlig information om dig i enlighet med sekretesspolicyn.

2.3 Du samtycker till att inte vidta några åtgärder för att undergräva integriteten hos datorsystemen eller nätverken på www.j iarong.com och/eller någon annan användare eller att få obehörig åtkomst till sådana datorsystem eller nätverk.

2.4 Du samtycker till att inte dra fördel av att använda informationen som listas på www.j iarong.com eller mottagits från någon representant för www.j iarong.com i aktiviteterna inklusive: fastställa prisnivåer eller offerter på produkter och tjänster som inte köps från www.j iarong.com , förbereda webbplatsinnehåll, skriva kontrakt eller avtal som är utan www.j iarong.com s medverkan.

 

3. Produkter och priser

3.1 Eftersom vi kontinuerligt utvecklar och uppgraderar våra produkter och tjänster, alla tekniska, icke-tekniska specifikationer, inklusive men inte begränsat till webbsidor, rapporterar tabeller, figurer, bilder, videor eller ljud från någon av produkterna från www.j iarong.com kan ändras eller helt ändras i format och innehåll utan föregående meddelande, antingen online eller offline.

3.2 Priser som anges på www.j iarong.com eller tillhandahålls av någon representant för www.j iarong.com kan ändras utan föregående meddelande.

 

4. Ansvarsbegränsning

4.1 Allt material som laddats ner eller på annat sätt erhållits via www.j iarong.com görs efter varje användares eget gottfinnande och risk och varje användare är ensam ansvarig för eventuell skada på www.j iarong.com s datorsystem eller förlust av data som kan bli följden av nedladdning av sådant material.


Företagssamarbete

Håll kontakten med Jiarong. Vi ska
förse dig med en enda leveranskedjaslösning.

Skicka in

Kontakta oss

Vi är här för att hjälpa! Med bara några få detaljer kommer vi att kunna
svara på din förfrågan.

Kontakta oss