Produkter

Membranseparationsteknologi

Disc Tube/ Spiral Tube Moduler

DT/ST membranteknologi är en betydande milstolpe inom området membranmodulteknik. Med mer än 10 års praktisk erfarenhet av industriell membranteknologi har Jiarong utvecklat en serie produkter och system. De används ofta i olika vattenbehandlingar, såsom lakvatten från deponier, avsvavlingsvatten, kolkemiskt avloppsvatten, olje- och gasfältsavloppsvatten.

Kontakta oss Tillbaka
Fördel

Högkvalitativt membran: stabil prestanda vid högt flöde och kassering

En ny generation av deflektorer: förbättrad robusthet, högre arbetstryck och turbulens som leder till högre utbyten och flöde

Lång membranlivslängd

Mycket kostnadseffektivt

Högpackande design: den spirallindade designen möjliggör en maximal membranarea i modulen


Relaterat till att rekommendera

Företagssamarbete

Håll kontakten med Jiarong. Vi ska
förse dig med en enda leveranskedjaslösning.

Skicka in

Kontakta oss

Vi är här för att hjälpa! Med bara några få detaljer kommer vi att kunna
svara på din förfrågan.

Kontakta oss