Politika e Cookies

Termat dhe Kushtet

Mirë se vini në faqen tonë! Ky dokument është një marrëveshje ligjërisht e detyrueshme midis jush si përdorues(ve) të faqes (të referuar si "ju", "juaj" ose "Përdoruesi" në vijim) dhe www.j iarong.com -- pronari i faqes www.j iarong.com .

 

1. Zbatimi dhe pranimi i kushteve

1.1 Përdorimi juaj i www.j iarong.com Shërbimet dhe produktet e 's (së bashku si "Shërbimet" në vijim) i nënshtrohen termave dhe kushteve të përfshira në këtë dokument, si dhe Politikës së Privatësisë dhe çdo rregulli dhe politika të tjera të www. Jiarong.com që mund të publikohet nga www.j iarong.com herë pas here.Ky dokument dhe rregullat dhe politikat e tjera të www.j iarong.com janë referuar kolektivisht më poshtë si "Kushtet". Duke hyrë në www.j iarong.com ose duke përdorur Shërbimet, ju pranoni të pranoni dhe të jeni të detyruar nga Kushtet. Ju lutemi mos përdorni Shërbimet ose www.j iarong.com nëse nuk i pranoni të gjitha Kushtet.

1.2 Ju nuk mund t'i përdorni Shërbimet dhe nuk mund t'i pranoni Kushtet nëse (a) nuk jeni në moshë madhore për të krijuar një kontratë detyruese me www.j iarong.com ,ose (b) nuk ju lejohet të merrni ndonjë shërbim sipas ligjeve të RP të Kinës ose vendeve/rajoneve të tjera duke përfshirë vendin/rajonin në të cilin banoni ose nga i cili përdorni Shërbimet.

1.3 Ju e pranoni dhe pranoni që www.j iarong.com mund të ndryshojë çdo Kusht në çdo kohë duke postuar Kushtet përkatëse të ndryshuara dhe të ripërcaktuara në www.j iarong.com .Duke vazhduar përdorimin e Shërbimeve ose www.j iarong.com ,ju pranoni që Kushtet e ndryshuara do të zbatohen për ju.

 

2.Përdoruesit në përgjithësi

2.1 Si kusht për aksesin tuaj dhe përdorimin e www. Jiarong.com ose Shërbimet, ju pranoni që do të respektoni të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi kur përdorni www.j iarong.com ose Shërbimet.

2.2 Duhet të lexoni www.j iarong.com Politika e Privatësisë e cila rregullon mbrojtjen dhe përdorimin e informacionit personal në lidhje me Përdoruesit që posedojnë www.j iarong.com dhe bashkëpunëtorët tanë.Ju pranoni kushtet e Politikës së Privatësisë dhe pranoni përdorimin e informacionit personal rreth jush në përputhje me Politikën e Privatësisë.

2.3 Ju pranoni të mos ndërmerrni asnjë veprim për të minuar integritetin e sistemeve kompjuterike ose rrjeteve të www.j iarong.com dhe/ose ndonjë Përdorues tjetër dhe as për të fituar akses të paautorizuar në sisteme ose rrjete të tilla kompjuterike.

2.4 Ju pranoni të mos përfitoni nga përdorimi i informacionit të listuar në www.j iarong.com ose marrë nga ndonjë përfaqësues i www.j iarong.com në aktivitetet që përfshijnë: vendosjen e niveleve të çmimeve, ose kuotimet e produkteve dhe shërbimeve të cilat nuk blihen nga www.j iarong.com ,përgatitja e përmbajtjes së faqes në internet, shkrimi i marrëveshjeve të kontratës të cilat janë pa www.j iarong.com pjesëmarrjen e tij.

 

3. Produktet dhe Çmimet

3.1 Meqenëse ne jemi duke zhvilluar dhe përmirësuar vazhdimisht produktet dhe shërbimet tona, çdo specifikim teknik, jo teknik, duke përfshirë por pa u kufizuar në faqet e internetit, tabelat e raporteve, figurat, imazhet, videot ose audiot e ndonjë prej produkteve të www.j iarong.com mund të ndryshohet ose ndryshohet plotësisht në formate dhe përmbajtje pa një njoftim paraprak, qoftë në linjë ose jashtë linje.

3.2 Çmimet e listuara në www.j iarong.com ose të ofruara nga ndonjë përfaqësues i www.j iarong.com janë subjekt i ndryshimit pa njoftim paraprak.

 

4. Kufizimi i Përgjegjësisë

4.1 Çdo material i shkarkuar ose i marrë ndryshe përmes www.j iarong.com bëhet në diskrecionin dhe rrezikun e secilit Përdorues dhe çdo Përdorues është i vetëm përgjegjës për çdo dëmtim të www.j iarong.com sistemi kompjuterik i tij ose humbja e të dhënave që mund të rezultojë nga shkarkimi i ndonjë materiali të tillë.


Bashkëpunimi biznesor

Qëndroni në kontakt me Jiarong. ne do
t'ju ofrojë zgjidhje të zinxhirit të furnizimit me një ndalesë.

Paraqisni

Na kontaktoni

Ne jemi këtu për të ndihmuar! Me vetëm disa detaje do të jemi në gjendje
përgjigjuni kërkesës tuaj.

Na kontaktoni