Zásady používania súborov cookie

Podmienky

Vitajte na našej stránke! Tento dokument je právne záväznou zmluvou medzi vami ako používateľom (používateľmi) stránky (ďalej len „vy“, „váš“ alebo „používateľ“) a www.j iarong.com -- vlastník stránky www.j iarong.com .

 

1.Aplikácia a prijatie Podmienok

1.1 Vaše používanie www.j iarong.com služby a produkty spoločnosti (ďalej spoločne len „služby“) podliehajú zmluvným podmienkam obsiahnutým v tomto dokumente, ako aj zásadám ochrany osobných údajov a všetkým ďalším pravidlám a zásadám www. Jiarong.com ktoré môže zverejniť www.j iarong.com z času na čas. Tento dokument a podobné ďalšie pravidlá a zásady www.j iarong.com sú ďalej spoločne označované ako „Podmienky“. Prístupom na www.j iarong.com alebo používaním Služieb súhlasíte s prijatím Podmienok a budete nimi viazaní. Nepoužívajte Služby ani www.j iarong.com ak neprijmete všetky Podmienky.

1.2 Nesmiete používať Služby a nemusíte akceptovať Podmienky, ak (a) nie ste plnoletí na uzavretie záväznej zmluvy s www.j iarong.com alebo (b) nemáte povolené prijímať žiadne Služby podľa zákonov PR China alebo iných krajín/regiónov vrátane krajiny/regiónu, v ktorom bývate alebo z ktorého Služby používate.

1.3 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že www.j iarong.com môže kedykoľvek zmeniť akékoľvek Podmienky zverejnením príslušných zmenených a upravených podmienok na www.j iarong.com .Pokračovaním v používaní Služieb alebo www.j iarong.com ,súhlasíte s tým, že sa na vás budú vzťahovať zmenené podmienky.

 

2. Používatelia vo všeobecnosti

2.1 Podmienkou vášho prístupu a používania www. Jiarong.com alebo Služieb, súhlasíte s tým, že pri používaní stránky www.j budete dodržiavať všetky príslušné zákony a predpisy iarong.com alebo Služby.

2.2 Musíte si prečítať www.j iarong.com Zásady ochrany osobných údajov, ktoré upravujú ochranu a používanie osobných informácií o Používateľoch, ktoré vlastní www.j iarong.com a naše pridružené spoločnosti. Súhlasíte s podmienkami Zásad ochrany osobných údajov a súhlasíte s použitím osobných údajov o vás v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.

2.3 Súhlasíte s tým, že nepodniknete žiadne kroky na narušenie integrity počítačových systémov alebo sietí www.j iarong.com a/alebo akýmkoľvek iným používateľom ani získať neoprávnený prístup k takýmto počítačovým systémom alebo sieťam.

2.4 Súhlasíte s tým, že nebudete využívať žiadnu výhodu pri používaní informácií uvedených na www.j iarong.com alebo prijaté od akýchkoľvek zástupcov www.j iarong.com v činnostiach zahŕňajúcich: stanovenie cenových hladín alebo cenových ponúk produktov a služieb, ktoré nie sú zakúpené na www.j iarong.com ,príprava obsahu webovej stránky,spísanie zmluvy alebo dohôd, ktoré sú bez www.j iarong.com účasť.

 

3.Produkty a ceny

3.1 Keďže neustále vyvíjame a inovujeme naše produkty a služby, akékoľvek technické, netechnické špecifikácie, vrátane, ale nie výlučne, webových stránok, tabuliek prehľadov, obrázkov, obrázkov, videí alebo zvukov akéhokoľvek z produktov www.j iarong.com môžu byť zmenené alebo úplne zmenené vo formátoch a obsahu bez predchádzajúceho upozornenia online alebo offline.

3.2 Ceny uvedené na www.j iarong.com alebo poskytnuté akýmikoľvek zástupcami www.j iarong.com sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 

4. Obmedzenie zodpovednosti

4.1 Akýkoľvek materiál stiahnutý alebo inak získaný prostredníctvom www.j iarong.com sa vykonáva na základe vlastného uváženia a rizika každého Používateľa a každý Používateľ je výhradne zodpovedný za akúkoľvek škodu na www.j iarong.com počítačový systém alebo strata údajov, ku ktorej môže dôjsť v dôsledku stiahnutia akéhokoľvek takéhoto materiálu.


Obchodná spolupráca

Zostaňte v kontakte s Jiarongom. Budeme
poskytnúť vám komplexné riešenie dodávateľského reťazca.

Predložiť

Kontaktuj nás

Sme tu, aby sme vám pomohli! S niekoľkými detailmi budeme schopní
odpovedať na váš dopyt.

Kontaktuj nás