Polityka plików cookie

Regulamin

Witamy na naszej stronie! Ten dokument jest prawnie wiążącą umową między Tobą jako użytkownikiem (użytkownikami) witryny (zwanym dalej „Ty”, „Twój” lub „Użytkownik”) a www.j iarong.com -- właściciel serwisu www.j iarong.com .

 

1.Stosowanie i akceptacja Regulaminu

1.1 Korzystanie z witryny www.j iarong.com Usługi i produkty firmy (zwane dalej łącznie „Usługami”) podlegają warunkom zawartym w niniejszym dokumencie, a także Polityce prywatności oraz wszelkim innym zasadom i politykom www. Jiarong.com które mogą być opublikowane przez www.j iarong.com od czasu do czasu. Niniejszy dokument oraz inne zasady i zasady www.j iarong.com są dalej łącznie zwane „Warunkami”. Uzyskując dostęp do strony www.j iarong.com lub korzystając z Usług, zgadzasz się zaakceptować i przestrzegać Warunków. Nie korzystaj z Usług ani www.j iarong.com jeśli nie akceptujesz wszystkich Warunków.

1.2 Nie możesz korzystać z Usług i nie możesz zaakceptować Warunków, jeśli (a) nie jesteś pełnoletni, aby zawrzeć wiążącą umowę z www.j iarong.com lub (b) nie możesz otrzymywać żadnych Usług zgodnie z prawem PR China lub innych krajów/regionów, w tym kraju/regionu, w którym mieszkasz lub z którego korzystasz z Usług.

1.3 Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że www.j iarong.com może zmienić dowolne Warunki w dowolnym momencie, publikując odpowiednie zmienione i przeredagowane Warunki na stronie www.j iarong.com .Kontynuując korzystanie z Usług lub www.j iarong.com , zgadzasz się, że zmienione Warunki będą miały do ​​Ciebie zastosowanie.

 

2. Użytkownicy ogólnie

2.1 Jako warunek dostępu i korzystania z www. Jiarong.com lub Usługi, zgadzasz się, że będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji podczas korzystania z www.j iarong.com lub Usługi.

2.2 Musisz przeczytać www.j iarong.com Polityka Prywatności, która reguluje ochronę i wykorzystywanie danych osobowych Użytkowników będących w posiadaniu www.j iarong.com i naszym podmiotom stowarzyszonym. Akceptujesz warunki Polityki Prywatności i zgadzasz się na wykorzystanie Twoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.

2.3 Zgadzasz się nie podejmować żadnych działań w celu podważenia integralności systemów komputerowych lub sieci www.j iarong.com i/lub jakiegokolwiek innego Użytkownika ani nie uzyskiwać nieautoryzowanego dostępu do takich systemów komputerowych lub sieci.

2.4 Zgadzasz się nie wykorzystywać informacji wymienionych na www.j iarong.com lub otrzymane od przedstawicieli www.j iarong.com w czynnościach obejmujących: ustalanie cen, czy wyceny produktów i usług, które nie są kupowane na www.j iarong.com ,przygotowywanie treści stron internetowych,pisanie umów bez www.j iarong.com udział.

 

3. Produkty i ceny

3.1 Ponieważ stale rozwijamy i ulepszamy nasze produkty i usługi, wszelkie specyfikacje techniczne i nietechniczne, w tym między innymi strony internetowe, tabele raportów, figury, obrazy, filmy lub dźwięki dowolnych produktów www.j iarong.com mogą być zmieniane lub całkowicie zmieniane w formatach i treści bez uprzedniego powiadomienia w trybie online lub offline.

3.2 Ceny podane na www.j iarong.com lub dostarczone przez przedstawicieli www.j iarong.com mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

 

4. Ograniczenie odpowiedzialności

4.1 Wszelkie materiały pobrane lub uzyskane w inny sposób za pośrednictwem www.j iarong.com odbywa się według własnego uznania i na ryzyko każdego Użytkownika, a każdy Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia www.j iarong.com systemu komputerowego lub utraty danych, która może wynikać z pobrania takich materiałów.


Współpraca biznesowa

Pozostań w kontakcie z Jiarongiem. Będziemy
zapewnić kompleksowe rozwiązanie w zakresie łańcucha dostaw.

Składać

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy tutaj aby pomóc! Dzięki zaledwie kilku szczegółom będziemy w stanie
odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Skontaktuj się z nami