Күүкийн бодлого

Үйлчилгээний нөхцөл

Манай сайтад тавтай морил! Энэхүү баримт бичиг нь сайтын хэрэглэгч(үүд) (цаашид "та", "таны" эсвэл "Хэрэглэгч" гэж нэрлэнэ) болон www.j-ийн хооронд байгуулсан хууль ёсны хүчин төгөлдөр гэрээ юм. iarong.com -- сайтын эзэн www.j iarong.com .

 

1. Нөхцөлийг хэрэглэх, хүлээн зөвшөөрөх

1.1 Таны www.j сайтын ашиглалт iarong.com -ийн үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн (цаашид "Үйлчилгээ" гэх) нь энэхүү баримт бичигт тусгагдсан нөхцөл, болзол, түүнчлэн Нууцлалын бодлого болон бусад www. Jiarong.com www.j нийтэлсэн байж болно iarong.com үе үе.Энэ баримт бичиг болон бусад дүрэм, бодлого www.j iarong.com "Нөхцөл" гэж доор дурдсан болно. www.j хаягаар хандсанаар iarong.com эсвэл Үйлчилгээг ашигласнаар та Нөхцөлүүдийг хүлээн зөвшөөрч, дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна. Үйлчилгээ эсвэл www.j-г бүү ашигла. iarong.com Хэрэв та бүх нөхцөлийг зөвшөөрөхгүй бол.

1.2 Хэрэв (а) та www.j-тэй заавал гэрээ байгуулах насанд хүрээгүй бол та Үйлчилгээг ашиглахгүй бөгөөд Нөхцөлийг зөвшөөрөхгүй. iarong.com ,эсвэл (б) PR Хятад болон бусад улс/бүс нутгийн хууль тогтоомжийн дагуу таны оршин суугаа эсвэл тухайн үйлчилгээг ашиглаж буй улс/бүс нутгийг оролцуулан ямар нэгэн үйлчилгээ авахыг зөвшөөрөхгүй.

1.3 Та www.j iarong.com www.j сайтад холбогдох нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Нөхцөлүүдийг нийтлэх замаар ямар ч Нөхцөлийг хүссэн үедээ өөрчилж болно iarong.com .Үйлчилгээг үргэлжлүүлэн ашиглах замаар эсвэл www.j iarong.com ,Та өөрчилсөн Нөхцөлүүд танд үйлчлэхийг зөвшөөрч байна.

 

2.Хэрэглэгчид ерөнхийдөө

2.1 Таны www-д хандах, ашиглах нөхцөл болгон. Jiarong.com эсвэл үйлчилгээний хувьд та www.j-г ашиглахдаа холбогдох хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхөө зөвшөөрч байна. iarong.com эсвэл үйлчилгээ.

2.2 Та www.j-г заавал уншаарай iarong.com www.j-ийн эзэмшилд байгаа хэрэглэгчдийн хувийн мэдээллийг хамгаалах, ашиглахыг зохицуулдаг Нууцлалын бодлого. iarong.com болон манай харьяа байгууллагууд. Та Нууцлалын бодлогын нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч, Нууцлалын бодлогын дагуу таны тухай хувийн мэдээллийг ашиглахыг зөвшөөрч байна.

2.3 Та www.j сайтын компьютерийн систем, сүлжээний бүрэн бүтэн байдлыг алдагдуулах аливаа арга хэмжээ авахгүй байхыг зөвшөөрч байна. iarong.com болон/эсвэл бусад Хэрэглэгч, мөн ийм компьютерийн систем эсвэл сүлжээнд зөвшөөрөлгүй нэвтрэх эрхгүй.

2.4 Та www.j сайтад орсон мэдээллийг ашиглахдаа ямар нэгэн давуу талыг ашиглахгүй байхыг зөвшөөрч байна iarong.com эсвэл www.j-ийн аливаа төлөөлөгчөөс хүлээн авсан iarong.com үйл ажиллагаанд: үнийн түвшинг тогтоох, эсвэл www.j-ээс худалдаж аваагүй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнийн санал iarong.com ,вэб сайтын агуулгыг бэлтгэх, www.j-гүй гэрээ хэлцэл бичих iarong.com -ийн оролцоо.

 

3. Бүтээгдэхүүн ба үнэ

3.1 Бид бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ тасралтгүй хөгжүүлж, сайжруулж байгаа тул www.j-ийн аливаа бүтээгдэхүүний вэб хуудас, тайлангийн хүснэгт, зураг, зураг, видео, аудио зэргийг багтаасан техникийн болон техникийн бус үзүүлэлтүүдийг iarong.com Онлайн эсвэл офлайн хэлбэрээр урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр формат, контентыг өөрчлөх эсвэл бүрмөсөн өөрчлөх боломжтой.

3.2 www.j сайтад орсон үнэ iarong.com эсвэл www.j-ийн аливаа төлөөлөгч өгсөн iarong.com урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөх боломжтой.

 

4.Хариуцлагын хязгаарлалт

4.1 www.j сайтаас татаж авсан эсвэл өөр аргаар олж авсан аливаа материал iarong.com Хэрэглэгч бүрийн өөрийн үзэмжээр, эрсдэлээр хийгддэг бөгөөд www.j сайтад учирсан хохирлыг хэрэглэгч бүр дангаараа хариуцна. iarong.com компьютерийн систем эсвэл ийм материалыг татаж авснаас үүдэн мэдээлэл алдагдах.


Бизнесийн хамтын ажиллагаа

Жиаронгтой холбоотой байгаарай. Бид ... болно
нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээний нэг цэгийн шийдлийг танд олгоно.

Илгээх

Бидэнтэй холбоо барина уу

Бид туслахаар энд байна! Цөөн хэдэн нарийн ширийн зүйлийг бид хийх боломжтой
таны асуулгад хариулна уу.

Бидэнтэй холбоо барина уу