Политика за колачиња

Правила и услови

Добредојдовте на нашата страница! Овој документ е правно обврзувачки договор помеѓу вас како корисник(и) на страницата (наведени како „вие“, „ваш“ или „корисник“ во понатамошниот текст) и www.j iarong.com -- сопственик на страницата www.j iarong.com .

 

1.Примена и прифаќање на Условите

1.1 Вашето користење на www.j iarong.com Услугите и производите на (колективно како „Услуги“ во понатамошниот текст) подлежат на одредбите и условите содржани во овој документ, како и на Политиката за приватност и сите други правила и политики на www. Jiarong.com кои можат да бидат објавени од www.j iarong.com од време на време.Овој документ и таквите други правила и политики на www.j iarong.com колективно се наведени подолу како „Услови“. Со пристап до www.j iarong.com или користејќи ги услугите, се согласувате да ги прифатите и да бидете обврзани со Условите. Ве молиме не користете ги услугите или www.j iarong.com ако не ги прифатите сите Услови.

1.2 Не можете да ги користите Услугите и може да не ги прифаќате Условите доколку (а) не сте полнолетни да склучите обврзувачки договор со www.j iarong.com ,или (б) не ви е дозволено да добивате какви било Услуги според законите на НР Кина или други земји/региони вклучувајќи ја земјата/регионот во којшто сте жител или од кој ги користите Услугите.

1.3 Вие признавате и се согласувате дека www.j iarong.com може да ги измени сите Услови во секое време со објавување на релевантните изменети и повторно поставени Услови на www.j iarong.com .Со продолжување со користење на Услугите или www.j iarong.com ,се согласувате дека за вас ќе важат изменетите Услови.

 

2.Корисници Генерално

2.1 Како услов за вашиот пристап и користење на www. Jiarong.com или Услуги, се согласувате дека ќе се придржувате до сите важечки закони и прописи кога користите www.j iarong.com или Услуги.

2.2 Мора да прочитате www.j iarong.com Политиката за приватност на која се уредува заштитата и употребата на личните информации за Корисниците што ги поседува www.j iarong.com и нашите подружници. Вие ги прифаќате условите на Политиката за приватност и се согласувате со употребата на личните информации за вас во согласност со Политиката за приватност.

2.3 Се согласувате да не преземате никакви дејствија за да го нарушите интегритетот на компјутерските системи или мрежите на www.j iarong.com и/или кој било друг Корисник ниту да се добие неовластен пристап до таквите компјутерски системи или мрежи.

2.4 Се согласувате да не искористите никаква предност при користењето на информациите наведени на www.j iarong.com или добиени од кои било претставници на www.j iarong.com во активностите кои вклучуваат: поставување на нивоа на цени или понуди за производи и услуги кои не се купени од www.j iarong.com ,подготовка на содржината на веб-страницата, пишување договори за договори кои се без www.j iarong.com учество на.

 

3. Производи и цени

3.1 Бидејќи ние континуирано ги развиваме и надградуваме нашите производи и услуги, секоја техничка, нетехничка спецификација, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на веб-страници, табели со извештаи, слики, слики, видеа или аудио за кој било од производите на www.j iarong.com може да бидат изменети или целосно изменети во формати и содржини без претходно известување, било онлајн или офлајн.

3.2 Цените наведени на www.j iarong.com или обезбедени од било кој претставник на www.j iarong.com се предмет на промена без претходна најава.

 

4. Ограничување на одговорноста

4.1 Секој материјал преземен или на друг начин добиен преку www.j iarong.com се врши по дискреција и ризик на секој корисник и секој корисник е единствено одговорен за каква било штета на www.j iarong.com компјутерски систем или губење на податоци што може да резултира од преземање на таков материјал.


Деловна соработка

Останете во контакт со Џијаронг. Ние ќе
ви обезбеди едношалтерско решение за синџирот на снабдување.

Поднесете

Контактирајте не

Ние сме тука да помогнеме! Со само неколку детали ќе можеме
одговори на вашето барање.

Контактирајте не