គោលការណ៍ខូឃី

លក្ខខណ្ឌ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង! ឯកសារនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងស្របច្បាប់រវាងអ្នកជាអ្នកប្រើប្រាស់នៃគេហទំព័រ (ហៅថា "អ្នក" "របស់អ្នក" ឬ "អ្នកប្រើប្រាស់" នៅទីនេះ) និង www.j iarong.com -- ម្ចាស់គេហទំព័រ www.j iarong.com .

 

1.ការដាក់ពាក្យ និងការទទួលយកលក្ខខណ្ឌ

1.1 ការប្រើប្រាស់ www.j iarong.com សេវាកម្ម និងផលិតផល (ជាសមូហភាពជា "សេវាកម្ម" តទៅនេះ) គឺស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលមាននៅក្នុងឯកសារនេះ ក៏ដូចជាគោលការណ៍ឯកជនភាព និងច្បាប់ និងគោលនយោបាយផ្សេងទៀតរបស់ www. Jiarong.com ដែលអាចត្រូវបានបោះពុម្ពដោយ www.j iarong.com ពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ ឯកសារនេះ និងច្បាប់ និងគោលនយោបាយផ្សេងទៀតរបស់ www.j iarong.com ត្រូវ​បាន​គេ​ហៅ​ជា​រួម​ទៅ​ខាង​ក្រោម​ថា​ជា “លក្ខខណ្ឌ”។ ដោយ​ចូល​ទៅ​កាន់ www.j iarong.com ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ្នកយល់ព្រមទទួលយក និងត្រូវបានចងក្រងដោយលក្ខខណ្ឌ។ សូមកុំប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ឬ www.j iarong.com ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលយកលក្ខខណ្ឌទាំងអស់។

1.2 អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងមិនអាចទទួលយកលក្ខខណ្ឌប្រសិនបើ (a) អ្នកមិនទាន់គ្រប់អាយុស្របច្បាប់ដើម្បីបង្កើតកិច្ចសន្យាចងជាមួយ www.j iarong.com ឬ (b) អ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទទួលបានសេវាកម្មណាមួយនៅក្រោមច្បាប់នៃ PR ប្រទេសចិន ឬប្រទេស/តំបន់ផ្សេងទៀត រួមទាំងប្រទេស/តំបន់ដែលអ្នករស់នៅ ឬពីដែលអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ។

1.3 អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថា www.j iarong.com អាចធ្វើវិសោធនកម្មលក្ខខណ្ឌណាមួយនៅពេលណាមួយដោយប្រកាសលក្ខខណ្ឌដែលបានធ្វើវិសោធនកម្ម និងកំណត់ឡើងវិញដែលពាក់ព័ន្ធនៅលើគេហទំព័រ www.j iarong.com .ដោយបន្តប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ឬ www.j iarong.com អ្នកយល់ព្រមថាលក្ខខណ្ឌដែលបានកែប្រែនឹងអនុវត្តចំពោះអ្នក។

 

2.អ្នកប្រើប្រាស់ជាទូទៅ

2.1 ជាលក្ខខណ្ឌនៃការចូលប្រើប្រាស់ និងប្រើប្រាស់គេហទំព័រ www. Jiarong.com ឬសេវាកម្ម អ្នកយល់ព្រមថាអ្នកនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមានទាំងអស់ នៅពេលប្រើប្រាស់ www.j iarong.com ឬសេវាកម្ម។

2.2 អ្នកត្រូវតែអាន www.j iarong.com គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលគ្រប់គ្រងការការពារ និងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មសិទ្ធិរបស់ www.j iarong.com និងសាខារបស់យើង។ អ្នកទទួលយកលក្ខខណ្ឌនៃគោលការណ៍ឯកជនភាព និងយល់ព្រមចំពោះការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ឯកជនភាព។

2.3 អ្នកយល់ព្រមមិនធ្វើសកម្មភាពណាមួយដើម្បីធ្វើឱ្យខូចដល់សុចរិតភាពនៃប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ឬបណ្តាញរបស់ www.j iarong.com និង/ឬអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត ឬដើម្បីទទួលបានការចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទៅកាន់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ឬបណ្តាញទាំងនេះ។

2.4 អ្នកយល់ព្រមមិនទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ណាមួយក្នុងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលមានរាយក្នុងគេហទំព័រ www.j iarong.com ឬទទួលបានពីតំណាងណាមួយនៃគេហទំព័រ www.j iarong.com នៅក្នុងសកម្មភាពរួមមានៈ ការកំណត់កម្រិតតម្លៃ ឬការសម្រង់ផលិតផល និងសេវាកម្មដែលមិនត្រូវបានទិញពី www.j iarong.com រៀបចំមាតិកាគេហទំព័រ សរសេរកិច្ចសន្យាកិច្ចសន្យាដែលមិនមាន www.j iarong.com ការចូលរួមរបស់។

 

3. ផលិតផល និងតម្លៃ

3.1 ចាប់តាំងពីយើងកំពុងបន្តអភិវឌ្ឍ និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើង ការបញ្ជាក់បច្ចេកទេស មិនមែនបច្ចេកទេសណាមួយ រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះគេហទំព័រ តារាងរបាយការណ៍ តួលេខ រូបភាព វីដេអូ ឬអូឌីយ៉ូនៃផលិតផលណាមួយនៃ www.j iarong.com អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ ឬផ្លាស់ប្តូរទាំងស្រុងក្នុងទម្រង់ និងខ្លឹមសារ ដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន ទាំងនៅលើអ៊ីនធឺណិត ឬក្រៅបណ្តាញ។

3.2 តម្លៃរាយនៅលើ www.j iarong.com ឬផ្តល់ដោយអ្នកតំណាងណាមួយនៃ www.j iarong.com អាចផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

 

4. ដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ

4.1 សម្ភារៈណាមួយដែលបានទាញយក ឬទទួលបានតាមរយៈគេហទំព័រ www.j iarong.com ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមការសំរេចចិត្ត និងហានិភ័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗ ហើយអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការខូចខាតណាមួយចំពោះ www.j iarong.com ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ ឬការបាត់បង់ទិន្នន័យដែលអាចបណ្តាលមកពីការទាញយកសម្ភារៈទាំងនោះ។


កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម

រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយ Jiarong ។ យើង​នឹង
ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវដំណោះស្រាយខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់តែមួយ។

ដាក់ស្នើ

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយ! ដោយគ្រាន់តែព័ត៌មានលម្អិតមួយចំនួន យើងនឹងអាច
ឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកសួររបស់អ្នក។

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង