ქუქიების პოლიტიკა

Ვადები და პირობები

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენს საიტზე! ეს დოკუმენტი არის იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმება თქვენს, როგორც საიტის მომხმარებელ(ებ)ს შორის (მოხსენებული როგორც „თქვენ“, „თქვენი“ ან „მომხმარებელი“) და www.j iarong.com -- საიტის მფლობელი www.j iarong.com .

 

1. პირობების გამოყენება და მიღება

1.1 თქვენ მიერ www.j iarong.com მისი სერვისები და პროდუქტები (ერთობლივად, როგორც „მომსახურებები“ შემდგომში) ექვემდებარება ამ დოკუმენტში მოცემულ წესებსა და პირობებს, ასევე კონფიდენციალურობის პოლიტიკას და www-ის სხვა წესებსა და პოლიტიკას. Jiarong.com რომელიც შეიძლება გამოქვეყნდეს www.j iarong.com დროდადრო.ეს დოკუმენტი და www.j.-ის სხვა წესები და პოლიტიკა iarong.com ისინი ერთობლივად მოიხსენიებენ ქვემოთ, როგორც „პირობებს“. www.j iarong.com ან იყენებთ სერვისებს, თქვენ ეთანხმებით დაეთანხმებით პირობებს. გთხოვთ, არ გამოიყენოთ სერვისები ან www.j iarong.com თუ არ ეთანხმებით ყველა პირობას.

1.2 თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სერვისები და არ მიიღოთ პირობები, თუ (ა) არ ხართ სრულწლოვანი, რომ დადოთ სავალდებულო კონტრაქტი www.j-თან iarong.com , ან (ბ) თქვენ არ გაქვთ უფლება მიიღოთ რაიმე სერვისი PR ჩინეთის ან სხვა ქვეყნების/რეგიონების კანონმდებლობით, მათ შორის იმ ქვეყნის/რეგიონის ჩათვლით, სადაც თქვენ რეზიდენტი ხართ ან საიდანაც იყენებთ მომსახურებებს.

1.3 თქვენ აცნობიერებთ და ეთანხმებით, რომ www.j iarong.com შეუძლია ნებისმიერ დროს შეცვალოს ნებისმიერი პირობები www.j-ზე შესაბამისი შეცვლილი და ხელახლა ჩამოყალიბებული პირობების გამოქვეყნებით iarong.com .სერვისების გამოყენების გაგრძელებით ან www.j iarong.com , თქვენ ეთანხმებით, რომ შეცვლილი პირობები გავრცელდება თქვენზე.

 

2. ზოგადად მომხმარებლები

2.1 როგორც www-ზე წვდომისა და გამოყენების პირობა. Jiarong.com ან სერვისები, თქვენ ეთანხმებით, რომ დაიცავთ ყველა მოქმედ კანონსა და რეგულაციას www.j-ის გამოყენებისას iarong.com ან სერვისები.

2.2 თქვენ უნდა წაიკითხოთ www.j iarong.com კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, რომელიც არეგულირებს მომხმარებლის შესახებ პერსონალური ინფორმაციის დაცვას და გამოყენებას, რომელსაც ფლობს www.j iarong.com და ჩვენი შვილობილი კომპანიები. თქვენ ეთანხმებით კონფიდენციალურობის პოლიტიკის პირობებს და ეთანხმებით თქვენს შესახებ პერსონალური ინფორმაციის გამოყენებას კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.

2.3 თქვენ ეთანხმებით, რომ არ განახორციელოთ რაიმე ქმედება www.j-ის კომპიუტერული სისტემების ან ქსელების მთლიანობის შელახვის მიზნით iarong.com და/ან ნებისმიერ სხვა მომხმარებელს და არც ასეთ კომპიუტერულ სისტემებზე ან ქსელებზე არაავტორიზებული წვდომის მოპოვება.

2.4 თქვენ თანახმა ხართ არ ისარგებლოთ www.j-ზე ჩამოთვლილი ინფორმაციის გამოყენებისას iarong.com ან მიღებული www.j-ის ნებისმიერი წარმომადგენლისგან iarong.com აქტივობებში, მათ შორის: ფასების დონის დადგენა, ან პროდუქციისა და მომსახურების შეთავაზება, რომელიც არ არის შეძენილი www.j iarong.com ვებგვერდის შიგთავსის მომზადება, ხელშეკრულების დაწერა, რომელიც არ არის www.j iarong.com -ის მონაწილეობა.

 

3. პროდუქტები და ფასები

3.1 ვინაიდან ჩვენ მუდმივად ვავითარებთ და ვაუმჯობესებთ ჩვენს პროდუქტებსა და სერვისებს, ნებისმიერი ტექნიკური, არატექნიკური სპეციფიკაცია, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ ვებ გვერდებით, ანგარიშების ცხრილებით, ფიგურებით, სურათებით, ვიდეოებით ან აუდიოჩანაწერებით www.j-ის ნებისმიერი პროდუქტის iarong.com შეიძლება შეიცვალოს ან მთლიანად შეიცვალოს ფორმატებში და შიგთავსში წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ონლაინ ან ოფლაინ.

3.2 ფასები მითითებულია www.j iarong.com ან უზრუნველყოფილია www.j-ის ნებისმიერი წარმომადგენლის მიერ iarong.com ექვემდებარება შეცვლას წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.

 

4. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

4.1 ნებისმიერი მასალა გადმოწერილი ან სხვაგვარად მოპოვებული www.j iarong.com კეთდება თითოეული მომხმარებლის შეხედულებისამებრ და რისკის ქვეშ და თითოეული მომხმარებელი მხოლოდ პასუხისმგებელია www.j-ის ნებისმიერ დაზიანებაზე iarong.com კომპიუტერულ სისტემას ან მონაცემთა დაკარგვას, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს ნებისმიერი ასეთი მასალის ჩამოტვირთვით.


საქმიანი თანამშრომლობა

დაუკავშირდით ჯიარონგს. Ჩვენ
გთავაზობთ მიწოდების ჯაჭვის ერთჯერადი გადაწყვეტას.

გაგზავნა

Დაგვიკავშირდით

ჩვენ აქ ვართ დასახმარებლად! მხოლოდ რამდენიმე დეტალით ჩვენ შევძლებთ
უპასუხეთ თქვენს შეკითხვას.

Დაგვიკავშირდით