Թխուկների քաղաքականություն

Ընդհանուր դրույթներր եւ պայմանները

Բարի գալուստ մեր կայք: Այս փաստաթուղթը իրավաբանորեն պարտադիր համաձայնագիր է ձեր՝ որպես կայքի օգտատեր(ներ)ի (այսուհետ՝ «դուք», «ձեր» կամ «Օգտագործող») և www.j-ի միջև։ iarong.com -- կայքի սեփականատեր www.j iarong.com .

 

1. Պայմանների կիրառում և ընդունում

1.1 Ձեր օգտագործումը www.j iarong.com -ի ծառայությունները և ապրանքները (այսուհետ՝ «Ծառայություններ») ենթակա են սույն փաստաթղթում պարունակվող պայմաններին, ինչպես նաև Գաղտնիության քաղաքականությանը և www-ի ցանկացած այլ կանոնների ու քաղաքականության: Jiarong.com որը կարող է հրապարակվել www.j iarong.com ժամանակ առ ժամանակ: Այս փաստաթուղթը և www.j-ի այլ կանոններն ու քաղաքականությունները iarong.com ստորև նշված են որպես «Պայմաններ»: Մուտք գործելով www.j iarong.com կամ օգտվելով Ծառայություններից, դուք համաձայնում եք ընդունել և պարտավորված լինել Պայմաններով: Խնդրում ենք չօգտագործել Ծառայությունները կամ www.j iarong.com եթե դուք չեք ընդունում բոլոր Պայմանները:

1.2 Դուք չեք կարող օգտվել Ծառայություններից և կարող եք չընդունել Պայմանները, եթե (ա) դուք չափահաս չեք www.j-ի հետ պարտադիր պայմանագիր կնքելու համար: iarong.com կամ (բ) Ձեզ չի թույլատրվում ստանալ որևէ Ծառայություն Չինաստանի PR-ի կամ այլ երկրների/տարածաշրջանների օրենքներով, ներառյալ այն երկիրը/տարածաշրջանը, որտեղ դուք բնակվում եք կամ որտեղից օգտվում եք Ծառայություններից:

1.3 Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ www.j iarong.com կարող է ցանկացած ժամանակ փոփոխել ցանկացած Պայմաններ՝ տեղադրելով համապատասխան փոփոխված և վերաձեւակերպված Պայմանները www.j կայքում iarong.com .Շարունակելով օգտվել Ծառայություններից կամ www.j iarong.com ,դուք համաձայնում եք, որ փոփոխված Պայմանները կկիրառվեն ձեզ վրա:

 

2. Օգտագործողները Ընդհանրապես

2.1 Որպես www-ի մուտքի և օգտագործման պայման: Jiarong.com կամ Ծառայություններ, դուք համաձայնում եք, որ www.j-ն օգտագործելիս կհետևեք բոլոր կիրառելի օրենքներին և կանոնակարգերին iarong.com կամ Ծառայություններ:

2.2 Դուք պետք է կարդաք www.j iarong.com -ի Գաղտնիության քաղաքականությունը, որը կարգավորում է www.j-ի տիրապետման տակ գտնվող Օգտատերերի մասին անձնական տեղեկատվության պաշտպանությունն ու օգտագործումը iarong.com և մեր դուստր ձեռնարկությունները: Դուք ընդունում եք Գաղտնիության քաղաքականության պայմանները և համաձայնում եք օգտագործել ձեր մասին անձնական տեղեկությունները՝ Գաղտնիության քաղաքականությանը համապատասխան:

2.3 Դուք համաձայնում եք չձեռնարկել որևէ գործողություն՝ խաթարելու www.j-ի համակարգչային համակարգերի կամ ցանցերի ամբողջականությունը: iarong.com և/կամ որևէ այլ Օգտատեր, ինչպես նաև ձեռք բերել չարտոնված մուտք դեպի այդպիսի համակարգչային համակարգեր կամ ցանցեր:

2.4 Դուք համաձայնում եք որևէ առավելություն չօգտագործել www.j-ում նշված տեղեկատվությունը օգտագործելու համար iarong.com կամ ստացվել է www.j-ի ցանկացած ներկայացուցիչից iarong.com գործունեության մեջ, ներառյալ՝ գների մակարդակների սահմանումը կամ ապրանքների և ծառայությունների գնանշումները, որոնք չեն գնվել www.j-ից iarong.com Կայքի բովանդակության պատրաստում, պայմանագրերի պատրաստում, որոնք առանց www.j iarong.com -ի մասնակցությունը։

 

3. Ապրանքներ և գներ

3.1 Քանի որ մենք շարունակաբար զարգացնում և արդիականացնում ենք մեր ապրանքներն ու ծառայությունները, ցանկացած տեխնիկական, ոչ տեխնիկական բնութագրում, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով վեբ էջերով, հաշվետվությունների աղյուսակներով, պատկերներով, տեսանյութերով կամ աուդիոով www.j-ի որևէ արտադրանքի iarong.com կարող է փոփոխվել կամ ամբողջությամբ փոփոխվել ձևաչափերով և բովանդակությամբ՝ առանց նախնական ծանուցման՝ առցանց կամ անցանց:

3.2 www.j-ում նշված գները iarong.com կամ տրամադրված է www.j-ի ցանկացած ներկայացուցչի կողմից iarong.com ենթակա են փոփոխման առանց նախնական ծանուցման:

 

4.Պատասխանատվության սահմանափակում

4.1 www.j-ի միջոցով ներբեռնված կամ այլ կերպ ձեռք բերված ցանկացած նյութ iarong.com կատարվում է յուրաքանչյուր Օգտատիրոջ բացառապես հայեցողությամբ և ռիսկով, և յուրաքանչյուր Օգտատեր բացառապես պատասխանատու է www.j-ին հասցված ցանկացած վնասի համար: iarong.com -ի համակարգչային համակարգը կամ տվյալների կորուստը, որը կարող է առաջանալ ցանկացած նման նյութի ներբեռնումից:


Գործարար համագործակցություն

Մնացեք կապի մեջ Jiarong-ի հետ: Մենք կանենք
Ձեզ տրամադրել մատակարարման շղթայի միակողմանի լուծում:

Ներկայացնել

Կապվեք մեզ հետ

Մենք այստեղ ենք օգնելու համար: Ընդամենը մի քանի մանրամասներով մենք կկարողանանք
պատասխանել ձեր հարցմանը.

Կապ մեզ հետ