خط مشی کوکی ها

شرایط و ضوابط

به سایت ما خوش آمدید! این سند یک توافق نامه الزام آور قانونی بین شما به عنوان کاربر(های) سایت (از این پس "شما"، "شما" یا "کاربر" نامیده می شود) و www.j است. iarong.com -- صاحب سایت www.j iarong.com .

 

1. اعمال و پذیرش شرایط

1.1 استفاده شما از www.j iarong.com خدمات و محصولات (که در مجموع به عنوان "خدمات" از این پس نامیده می شوند) تابع شرایط و ضوابط مندرج در این سند و همچنین سیاست حفظ حریم خصوصی و سایر قوانین و سیاست های www. Jiarong.com که ممکن است توسط www.j منتشر شود iarong.com هر از گاهی. این سند و سایر قوانین و سیاست های www.j iarong.com به طور کلی در زیر به عنوان "شرایط" نامیده می شوند. با دسترسی به www.j iarong.com یا با استفاده از خدمات، موافقت می کنید که شرایط را بپذیرید و به آن متعهد شوید. لطفاً از خدمات یا www.j استفاده نکنید. iarong.com اگر همه شرایط را قبول ندارید.

1.2 اگر (الف) برای ایجاد یک قرارداد الزام آور با www.j به سن قانونی نرسیده اید، نمی توانید از خدمات استفاده کنید و ممکن است شرایط را نپذیرید. iarong.com ، یا (ب) طبق قوانین روابط عمومی چین یا سایر کشورها/مناطق از جمله کشور/منطقه ای که در آن ساکن هستید یا از آن خدمات استفاده می کنید، مجاز به دریافت خدمات نیستید.

1.3 شما تصدیق و موافقت می کنید که www.j iarong.com ممکن است در هر زمان با ارسال شرایط اصلاح شده و مجدداً ارائه شده مربوطه در www.j، هر یک از شرایط را اصلاح کند iarong.com .با ادامه استفاده از خدمات یا www.j iarong.com ، شما موافقت می کنید که شرایط اصلاح شده برای شما اعمال خواهد شد.

 

2. کاربران به طور کلی

2.1 به عنوان شرط دسترسی و استفاده شما از www. Jiarong.com یا خدمات، شما موافقت می کنید که هنگام استفاده از www.j از کلیه قوانین و مقررات قابل اجرا پیروی کنید iarong.com یا خدمات

2.2 باید www.j را بخوانید iarong.com سیاست حفظ حریم خصوصی که بر حفاظت و استفاده از اطلاعات شخصی کاربران در اختیار www.j iarong.com شما شرایط سیاست حفظ حریم خصوصی را می پذیرید و با استفاده از اطلاعات شخصی خود مطابق با خط مشی رازداری موافقت می کنید.

2.3 شما موافقت می کنید که هیچ اقدامی برای تضعیف یکپارچگی سیستم های رایانه ای یا شبکه های www.j انجام ندهید. iarong.com و/یا هر کاربر دیگری و یا دسترسی غیرمجاز به چنین سیستم‌ها یا شبکه‌های رایانه‌ای.

2.4 شما موافقت می کنید که از هیچ مزیتی در استفاده از اطلاعات فهرست شده در www.j استفاده نکنید iarong.com یا از هر یک از نمایندگان www.j دریافت شده است iarong.com در فعالیت هایی از جمله: تعیین سطح قیمت، یا قیمت گذاری محصولات و خدماتی که از www.j خریداری نمی شوند iarong.com ,تهیه مطالب وب سایت,نوشتن قراردادهای قراردادی بدون www.j iarong.com مشارکت

 

3. محصولات و قیمت ها

3.1 از آنجایی که ما به طور مداوم در حال توسعه و ارتقاء محصولات و خدمات خود هستیم، هر گونه مشخصات فنی، غیر فنی، از جمله صفحات وب، جداول گزارش، شکل ها، تصاویر، ویدئوها یا فایل های صوتی مربوط به هر یک از محصولات www.j. iarong.com ممکن است بدون اطلاع قبلی چه به صورت آنلاین و چه آفلاین در قالب ها و محتواها تغییر یا به طور کامل تغییر کند.

3.2 قیمت های ذکر شده در www.j iarong.com یا توسط هر یک از نمایندگان www.j ارائه شده است iarong.com بدون اطلاع قبلی قابل تغییر هستند.

 

4. محدودیت مسئولیت

4.1 هر گونه مطالبی که از طریق www.j دانلود یا به دست آمده است iarong.com به صلاحدید و ریسک هر کاربر انجام می شود و هر کاربر به تنهایی مسئول هرگونه آسیب به www.j است. iarong.com سیستم رایانه‌ای یا از دست دادن داده‌هایی که ممکن است در نتیجه دانلود چنین مطالبی ایجاد شود.


همکاری تجاری

با جیارونگ در ارتباط باشید. ما خواهیم کرد
راه حل زنجیره تامین یک مرحله ای را به شما ارائه می دهد.

ارسال

با ما تماس بگیرید

ما اینجاییم تا کمک کنیم! فقط با چند جزئیات ما قادر خواهیم بود
به درخواست شما پاسخ دهید

با ما تماس بگیرید