Zásady používání souborů cookie

Pravidla a podmínky

Vítejte na našich stránkách! Tento dokument je právně závaznou dohodou mezi vámi jako uživatelem (uživateli) stránek (dále jen „vy“, „váš“ nebo „uživatel“) a www.j iarong.com -- majitel stránek www.j iarong.com .

 

1. Aplikace a přijetí podmínek

1.1 Vaše používání www.j iarong.com služby a produkty společnosti (dále společně jen „služby“) podléhají podmínkám obsaženým v tomto dokumentu, jakož i zásadám ochrany osobních údajů a případným dalším pravidlům a zásadám www. Jiarong.com které může zveřejnit www.j iarong.com čas od času. Tento dokument a další pravidla a zásady www.j iarong.com jsou dále společně označovány jako „Podmínky“. Přístupem na www.j iarong.com nebo používáním Služeb souhlasíte s přijetím Podmínek a budete jimi vázáni. Prosím, nepoužívejte Služby ani www.j iarong.com pokud nepřijmete všechny Podmínky.

1.2 Nesmíte používat Služby a nemusíte přijmout Podmínky, pokud (a) nejste plnoletí k uzavření závazné smlouvy s www.j iarong.com nebo (b) nemáte povoleno přijímat žádné Služby podle zákonů PR China nebo jiných zemí/regionů, včetně země/oblasti, ve které sídlíte nebo ze které Služby používáte.

1.3 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že www.j iarong.com může kdykoli změnit jakékoli Podmínky zveřejněním příslušných upravených a přepracovaných podmínek na www.j iarong.com .Pokračováním v používání Služeb nebo www.j iarong.com , souhlasíte s tím, že se na vás budou vztahovat upravené podmínky.

 

2. Uživatelé obecně

2.1 Podmínkou vašeho přístupu a používání www. Jiarong.com nebo Služeb, souhlasíte s tím, že při používání www.j budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy iarong.com nebo Služby.

2.2 Musíte si přečíst www.j iarong.com Zásady ochrany osobních údajů, které upravují ochranu a používání osobních údajů o Uživatelích ve vlastnictví www.j iarong.com a naše přidružené společnosti. Přijímáte podmínky Zásad ochrany osobních údajů a souhlasíte s použitím osobních údajů o vás v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.

2.3 Souhlasíte s tím, že nepodniknete žádné kroky k narušení integrity počítačových systémů nebo sítí www.j iarong.com a/nebo jakéhokoli jiného uživatele ani získat neoprávněný přístup k takovým počítačovým systémům nebo sítím.

2.4 Souhlasíte s tím, že nebudete využívat žádnou výhodu při používání informací uvedených na www.j iarong.com nebo obdržené od jakýchkoli zástupců www.j iarong.com v činnostech zahrnujících: stanovení cenových hladin nebo nabídek produktů a služeb, které nejsou nakupovány na www.j iarong.com ,příprava obsahu webu,sepsání smluv nebo dohod, které jsou bez www.j iarong.com účast.

 

3.Produkty a ceny

3.1 Vzhledem k tomu, že neustále vyvíjíme a modernizujeme naše produkty a služby, jakákoliv technická, netechnická specifikace, včetně, nikoli však výhradně, webových stránek, tabulek zpráv, obrázků, obrázků, videí nebo audia jakéhokoli z produktů www.j iarong.com mohou být změněny nebo zcela změněny ve formátech a obsahu bez předchozího upozornění online nebo offline.

3.2 Ceny uvedené na www.j iarong.com nebo poskytnuté jakýmikoli zástupci www.j iarong.com se mohou změnit bez předchozího upozornění.

 

4. Omezení odpovědnosti

4.1 Jakýkoli materiál stažený nebo jinak získaný prostřednictvím www.j iarong.com se provádí na základě vlastního uvážení a rizika každého Uživatele a každý Uživatel je výhradně odpovědný za jakékoli škody na www.j iarong.com počítačový systém uživatele nebo ztrátu dat, ke které může dojít v důsledku stažení jakéhokoli takového materiálu.


Obchodní spolupráce

Zůstaňte v kontaktu s Jiarongem. Budeme
poskytnout vám komplexní řešení dodavatelského řetězce.

Předložit

Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom vám pomohli! S několika detaily budeme schopni
odpovědět na váš dotaz.

Kontaktujte nás